PROIZVODNJA

Proizvodi (Normativ izrade proizvoda, Normativ za rastavljanje proizvoda, Kreiranje Barcodova za svaki dobiveni artikl, Preknjižavanje normativa sa artikla na artikl, Uvoz normativa iz Excela); Poluproizvodi (KAO RANIJA STAVKA); Materijali (KAO RANIJA STAVKA); Radni nalozi za proizvodnju proizvoda i rastavljanje proizvoda (Kreiranje pratećih Robnomaterijalnih dokumenata-Izdatnice materijala i Prijemnice gotovog proizvoda, odnosno kod rastavljanja Izdatnice gotovog proizvoda i Prijemnice artikla; Posebno tretiranje škarta u proizvodnji, Posebna tabela izdatnica i prijemnica za svako skladište)

ROBNO-MATERIJALNO (RIM) / MAGACIN

Šifrarnici artikala; Šifrarnici podgrupa-za detaljniju pretragu; Šifrarnici atributa artikala-za automatsko flitriranje i kategorijzaciju artikala na internetu; Početno stanje lagera svakoga skladišta; Ulazne predizpozicije-međuskladišnice; Izlazne predispozicije; Nivelacije cijena ručne; Nivelacije cijena automatske; Pravljenje popisa; Unos popisa iz xml datoteka; Kreiranje viška i manjka na osnovu popisa i zaduženje na kartici artikala; Inventurna lista; Lager lista; Kartica artikla; Dnevnik robnog knjigovodstva; TKV automatska; TKM automatska; Pregled ulaza po dobavljačima; Automatske nivelacije rabata; Automatske nivelacije rabata blagajničkih računa; Provjera grešaka u RIMu; Preknjižavanje prometa sa artikla na artikl; Preknjižavanje prometa sa komitenta na komitenta)

FAKTURISANJE

Šifrarnici komitenata; mogućnost tretiranja klijenta kroz posebne rabate, Definiranje roka plaćanja za svakog klijenta pojedinačno; Definiranje maksimalnog iznosa kreditiranja klijenta; Skladita-poslovne jedinice; Fakture (akcije vezane za sve fakturu i sve FAKTURNE dokumente: Kreirati novu fakturu iz/umjesto otpremnice, Štampati uvozne deklaracije; Štamapti narudžbenicu kupcu; Upiši fiskalni broj na fakturu-ukoliko nije printan iz INFOS EXPRESS PROGRAMA; Štampaj duplikat fiskalnog dokumenta; Štampaj fiskalne račune od broja do broja fakture; Pošalji fakture na mail/ove; Printaj opomenu o iznosu postojećeg duga u podnožju fakture-OVA FUNKCIONALNOST NIJE DOSTUPNA U OVOM PAKETU); Brza prodaja-izdavanje bez naziva kupca sa predifiniranom količinom artikla 1; Blagajniči računi, Izvozne otpremnice, Otpremnice; Fakture bez razduženja, Fakture avansi, Storno fakture avansi; Ugovori-periodično automatsko printanje faktura za veći broj klijenata koji imaju stalno isti iznos računa; Povrat robe od kupaca; Povrat robe od dobavljača; Profakture-Ponude (dodatna funakcionalnost u odnosu na gore-Kreiraj fakturu iz profakture); Fiskalni uređaj (printanje fiskalnih računa preko INFOS EXPRESS PROGRAMA-program prilagođen za fiskalne printere: TRING, DATECS, TREMOL, HCP, MIKROELEKTRONIKA; Printanje svih fiskalnih dokumenata-presjek stanja, dnevno izvješće, periodično izvješće; unos-iznos depozita; Rad u veleprodajnom režimu-Printanje računa kao stavke); Pregled prodaje po-Računima-Načinima plaćanja-Načnima plaćanja sumarno-Poslovnim jedinicama-Artiklima-Grupama artikala-Dobavljačima-Operaterima-Komercijalistima... 

WEBSHOP

Komunikacija između lager liste INFOS EXPRESSA i sadržaja web stranice, Ulistavanje sadržaja stranice na google cromeu; (***Automatska sinkronizacija podataka sa Infos expresom; CUSTOM LOGO; Prilagodba boja; Statistika posjete; Obuka, Kontakt formular; Kontakt o nama; Pretraga-search box; Košarica-naručivanje; Automatsko preuzimanje narudžbenica na webu i njihovo automatsko uvlačenje u INFOS EXPRESS; Objava sadržaja na POLOVNIAUTODIJELOVI.EU; Mapa kako do nas; Dodatne podstranice; Poseban modul za prodaju kamiona na stranici; 

PLATE

Radnici (Podaci, Kontak, Načini i šeme obračuna dohotka i doprinosa za radnika); obračun minulog rada; Obračun plaća (Obračun plaća-zarade; Obračun plaća-naknade-Doprinosi-Dodatni doprinosi-Porezi); Platne liste radnika; Platni spisak po bankama; Specifikacija za isplatu plaća O2001 i O2001A; Obračunski list plaća OLP 1021;Godišnji izvještaj o isplaćenim plačama GIP1022; Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama MIP1023; Izvoz MIP1023 obrasca u xml i slanje na server u aplikaciju MPIS; Specifikacija isplate plaće i dohodaka za virmane...) 

BLAGAJNA

Unos blagajničkih izdataka i primitaka; Dnevnik blagajne; Brza blagajna; Opcijsko knjiženje naloga u glavnu knjigu; Brza blagajna (Automatsko dodjeljivanje prvog slobodnog broja u blagajni; Vezanje automatsko uplate kupca za broj izdate mu fakture; automatsko povlačenje iznosa duga u ćeliju uplate; brzi pregled u blagajni o dugu klijenta, Suma blagajne na dan).

FINANCIJE

Automatsko knjiženje financija iz RIMa; Mogućnost postavljanja različitih šema knjiženja za različite vrste robnomaterijalnih dokumenata (Faktura-otpremnica-predispozicijaa-blagajnički račun-ulaz robe-izdatnica materijala); mogućnost knjiženja različitih konta troškova i prihoda za kategorije artikala; Automatsko kreiranje bruto bilance sa početnim stanje; Unos financijskih naloga za knjiženje; Analitičke kartice konta; Analitičke kartice kupaca i dobavljača; Sintetički popis dugovanja i potraživanja svih komitenata;Izvod otvorenih stavki.

PDV EVIDENCIJA

6 glavnih knjiga KIFa sa unosom po mjesecima; Automatsko knjiženje KIFova i KUFova iz RIMa; 5 vrsta knjiga KUFa; pregled KIFova i KUFova po mjesecu; Štampanje kompletnog KUFa/KIFa po mjesecu; Automatska PDV prijava

fiskuslogo.png

 

FISKUS d.o.o.
Kiseljak 71250,
P.P. 29, Draževići 110
tel/fax: +387 (0)30 874-351
info@fiskus.ba

footer.png
designer17