Predstavljamo sa ponosom kompletan ERP program INFOS.plus nastao u strpljivom višegodišnjem radu programerskih inženjera.

Tri su glavne razlike INFOS plus u odnosu na druge kompletirane programe:
1.Program je pisan sa ciljem da klijentima omogući automatski pristup svojim podacima o poslovanju. Bez obzira kolika neka firma bila mala, ili velika, u INFOS plus se nalaze ključni podaci za takvo stanje te firme. Stoga je važno da ti podaci odmah mogu biti vidljivi, i da se na osnovu njih mogu donijeti odluke koje će poboljšavati stanje i povećavati profit. Cilj programa nije samo po sebi da promovira nove programerske alate. Iako je program pisan u najmodernijim programerskim aplikacijama, cilj programa jeste da sluša potrebe klijenata za brzim i svježim informacijama o poslovanju.

2. Jednostavnost korištenja. Tko god je imao prilike susresti se sa bilo kakvim programom do sada, moći će automatski raditi u INFOS plus. Sve vrste dokumenata se prave na potpuno identičan način (fakture, profakture, komitenti, artikli, ulazi roba…). Također sve vrste izvještaja se nalaze na istim pozicijama u menijima, zbog čega se ne treba pamtiti gdje se što nalazi.
3. Fleksibilnost prema potrebi i rastu klijenata. Bez obzira kakvi ljudi rade na programu, sistem ima specijaliziran izgled za njih (od najosnovnijeg POS izgleda, do pojednostavljenih administratorskih sučelja). Fleksibilnost INFOS plus se sastoji također da može pratiti razvoj klijenata. Pod istim okolnostima ga mogu koristiti mali obrta, pa sve do srednjih firmi. Sve baze podataka se prenose i nadograđuju. Tako da vam ovaj program ne može postati “tijesan”.
INFOS.plus radi na provjerenom FISKUS sučelju i pouzdanim Microsoft tehnologijama kao Microsoft SQL Server i .NET framework i od početka osmišljen za obradu velikog broja dokumenata.

fiskuslogo.png

 

FISKUS d.o.o.
Kiseljak 71250,
P.P. 29, Draževići 110
tel/fax: +387 (0)30 874-351
info@fiskus.ba

footer.png
designer17