Sve, sada i ovdje.

Sve, sada i ovdje.

S ponosom vam predstavljamo INFOSplus, program s tri osobine koje do sada nije bilo moguće pronaći na tržištu – sve, sada i ovdje.

SVE. INFOSplus je program koji korisnicima pruža SVE ono što od ERP programa mogu očekivati. Cjelokupan financijsko-računovodstveni program. Potpuno uređeno robno-materijalno poslovanje. Analiza poslovanja i učinkovitosti prodaje. Fakturiranje, financije, proizvodno računovodstvo, obračun PDV-a, evidencija radnika i plaće, osnovna sredstva. U INFOSplus programu nalazi se SVE što jedna firma treba da bi se mogla razvijati.

SADA. Informacije koje se dobivaju su ažurne, odnosno sve što se radi radi se SADA. Time imate sigurnost i pouzdanost podataka, prema kojima donosite odluke u poslovanju. SADA imate informacije o robi - zaključuje se koja roba se prodaje, a koja ne. SADA imate informacije o prodaji - zaključuje se tko od komercijalista radi dobro svoj posao, a tko slabo. SADA imate informacije o dužnicima koji kasne, o PDV-u koji se treba platiti, o robi koje se treba riješiti.

OVDJE. Sve ove informacije su OVDJE. Ne morate čekati da se proknjiže jer program samostalno knjiži sve unose koji se u njemu rade i ne morate nikoga zvati da vam dostavi bilo kakav izvještaj.

 Pristup podacima s bilo koje lokacije

Pristup podacima s bilo koje lokacije

Podacima se pristupa s bilo koje lokacije bez obzira na udaljenost. Ovom osobinom programa ne morate biti u firmi da biste radili u programu.

S dozvolama koje se definiraju u programu korisnik može sa svog računala (ili laptopa) pristupiti bazi podataka s bilo koje lokacije i raditi u programu, bez obzira na prostornu udaljenost njega i firme.

Ovakav način rada omogućava djelatniku koji je spriječen doći na posao da neometano obavlja svoje uobičajene poslove. Na ovaj način sistem omogućava efikasnost firme i u uvjetima kada bi ona bila znatno smanjena.

Dalje, zaposlenima koji često obavljaju terenske poslove (npr. sektor prodaje), program im omogućava neometan rad na terenu (pravljenje narudžbenica, otpremnica, faktura) kao i pregled svih podataka iz firme (npr. dostupnost određenih artikala).

Također, ova karakteristika programa omogućava direktoru uvid u rad firme i kada se ne nalazi u firmi.

 Sigurnost vaših podataka

Sigurnost vaših podataka

Iako program omogućava rad s bilo koje lokacije, vaši podaci su na sigurnom. Svi podaci se nalaze na server bazi kod klijenta.
Također program garantira 100%-tnu sigurnost podataka. Svi podaci o prometu iz programa se dnevno pohranjuju na sigurnu lokaciju kod klijenta ili u cloud i moguće ih je, za slučaj napada na sistem izvana, ponovo povratiti neokrnjene u roku od maksimalno 30 minuta.
Na taj način program pomiruje dva izazova koji se danas međusobno isključuju, rad s bilo kojeg dijela planeta i 100%-tnu sigurnost baze podataka.

 Ažurirane verzije programa sa svim zakonskim rješenjima

Ažurirane verzije programa sa svim zakonskim rješenjima

Ukoliko se klijent odluči na iznajmljivanje programa ili kupovinu licence koja podrazumijeva zakonska ažuriranja, sve zakonske promjene koje se dešavaju u pravnom sistemu u BiH i entitetima ažuriraju se u programu.
Na taj način korisnici posluju u skladu s trenutno važećim pravnim propisima u zemlji.

 Zajednički rad svih u firmi na istim podacima

Zajednički rad svih u firmi na istim podacima

Program je napravljen za sve u firmi. Od portira, preko skladišta, proizvodnje, komercijalista, pa sve do računovodstva i direktora. Ovisno o veličini i zahtjevu firme program uključuje sve zaposlene da mogu raditi u programu i koristiti podatke koje im trebaju za izvršavanje svakodnevnih poslova. Na taj način je svima dostupan pristup podacima (ovisno o nivou dozvola koje svaki radnik dobije).

Na temelju toga nikome nije potrebno čekati i dostavljati potrebne informacije iz programa.

 Jednostavnost korištenja

Jednostavnost korištenja

Program je pisan u najnovijim alatima za izradu programskih aplikacija na način kako izgledaju i funkcioniraju najnovije aplikacije. Ukoliko korisnik zna posao koji obavlja, izrada dokumenta ili izvještaja iz programa nikada neće biti lakša.

Na ovaj način nije potrebno raditi posebne seminare za početak korištenja programa.

Također je prelazak s nekog drugog programa na ovaj jednostavan i u pravilu se završi za par sati.

 Fleksibilnost i prilagodljivost promjenama korisnika

Fleksibilnost i prilagodljivost promjenama korisnika

Program je moguće nadograđivati s već pripremljenim modulima, ovisno o potrebi klijenta. INFOSplus stoji s mogućnošću da isprati potrebe klijenata od najmanje trafike, do firme s 15 odvojenih poslovnih jedinica.

Na taj način INFOS plus prati svoje korisnike od početne faze posla, koja je počela od malog poslovnog objekta, pa sve do razvijene faze poslovanja neke firme.

 Fleksibilnost u izgledu programa

Fleksibilnost u izgledu programa

Ovisno o nivou znanja korisnika, INFOSplus program omogućava izgled i podatke prema svakom djelatniku u firmi korisnika. Od najjednostavnijeg izgleda za kucanje računa u maloprodaji, do sučelja za administraciju s velikim brojem izvještaja koji bi se mogli napraviti.
Na ovaj način svi zaposleni uzimaju najjednostavnije rješenje koje im treba za raditi i ne moraju se obučavati za više nivoe korištenja programa, ukoliko to trenutno ne trebaju.

 Svi rezultati poslovanja u realnom vremenu

Svi rezultati poslovanja u realnom vremenu

Svi podaci u programu su istiniti i mogu se koristiti za trenutno donošenje odluka. Ostvareni promet, ne/dospjelo dugovanje kupaca, ostvarena zarada po svakom komercijalistu, artikli koji se najmanje/naviše prodaju, iznos PDV-a za uplatiti.

Na ovaj način je puno lakše voditi poslove i raditi u firmi jer su na raspolaganju svi podaci koji vam mogu trebati.

 Bez napora u komunikaciji s vanjskim knjigovodstvom

Bez napora u komunikaciji s vanjskim knjigovodstvom

Uz korištenje IFNOSplus programa, vanjska knjigovodstvena agencija de facto postaje interni računovođa firme. Knjigovođa firme radi na istom programu u istoj bazi podataka, baš kao i interni. Naravno, nije potrebno podatke fizički dostavljati knjigovođi, a što je najvažnije, svi podaci koje radi knjigovođa su ažurni i vidljivi u programu.

Na ovaj način nije potrebno imati vlastite evidencije o npr. dužnicima ili dobavljačima, jer su ti podaci sada ažurni na INFOSplusu.

 

PROBAJTE PROGRAM CJENIK

DETALJNE INFORMACIJE O PROGRAMU

dplus.png

fiskuslogo.png

 

FISKUS d.o.o.
Kiseljak 71250,
P.P. 29, Draževići 110
tel/fax: +387 (0)30 874-351
info@fiskus.ba

footer.png
designer17