infos logo2

blog-skola.jpg

FISKUS najavljuje interaktivnu višednevnu radionicu MALA ŠKOLA KNJIGOVODSTVA ZA OPERATERE, koja počinje 25.02.2017.godine u 10h u prostorijama FISKUSA. Broj mjesta je ograničen na maksimalno 7 polaznika.

PRIJAVI SE OVDJE

O ČEMU SE RADI?

Za sve one koji nisu knjigovođe, niti posebno ekonomski obrazovani, a koji se sa knjigovodstvom svakodnevno susreću. MALA ŠKOLA KNJIGOVODSTVA ZA OPERATERE je radionica gdje će imati priliku savladati za rad na knjigovodstvu koje se svakodnevno koristi u firmama.

MALA ŠKOLA KNJIGOVODSTVA je 3-dnevna radionica (predavanja subotom), gdje će se sa ljudima koji ovaj posao svakodnevno rade, zajednički proći cjelokupan posao knjigovodstva za operatere koji se radi u firmama u BiH. Radi se u maloj skupini od po maksimalno 7 polaznika. Prvi termin kreće 25.02.2017.godine u 10h.

ZA KOGA?

Program je namijenjen svim osobama koje žele da samostalno mogu u firmi raditi na tekućim dokumentima koji ulaze u firmu i iz nje svakodnevno izlaze.

MALA ŠKOLA je prije svega namijenjena osobama bez posla, koji žele da savladaju jednu jako važnu proceduru koju svaka firma traži, i time sebi znatno pojačaju šanse za zaposlenje.

Dalje je namijenjena ljudima koji trenutno rade na poslovima operater knjigovodstva, ali samo na pokedinim dijelovima,  i nisu imali priliku da ih bilo tko nauči uvidu u cjelokupno knjigovodstvo.

KAKO?

Predavanje se sastoji isključivo od konkretnih primjera, preko kojih se ulazi u problematiku svkodnevnog knjigovodstva. Preko konkretnih primjera savladavamo zadatak po zadatak. Po svakom završenom predavanju, polaznici će biti dužni da urade testne zadatke i do slijedećeg predavanja dostave rješenja, kao dokaz da uspješno savladavaju gradivo (ko ne uspije riješiti zadatke, sa njim se ponovo radi dok ne savlada gradivo).

NA KRAJU?

Po završetku ovoga seminara, svi polaznici će moći:

Savladati rad sa dokumentima koji kolaju u firmi. Rad sa ulaznim dokumentima-ulazne fakture, ulazne kalkulacije, ulazne predispozicije; rad sa izlaznim dokumentima-fakture, otpremnice, profakture, blagajnički računi, predispozicije...; izvodi i osnovna financijska knjiženja; Proizvodno računovodstvo-rad sa proizvodnim normativima, nalozima za proizvodnju, praćenje zaduženja i razduženja proizvoda;  Plaće i osnovni obračuni plaća po metodi fiksne plaće...

Na kraju radionice se radi test gdje se prolazi cjelokupna obrađena preblematika. Oni koji savladaju uspješno test sa 100% točnih odgovora, dobit će od FISKUSA poseban certifikat o osposobljenosti za knjigovodstvenog operatera, te će biti upisan u posebnu bazu koju ćemo preporučiti našim postojećim i budućim klijentima.

Svi polaznici će dobiti na korištenje 12 mjeseci single licencu knjigovodstvenog programa INFOSplus, koju će moći neograničeno koristiti kako za potrebe otvaranja vlastitog posla, tako isto i za korištenje na bilo kojem mjestu gdje se zaposle (mogu je donijeti kao njihovo ulaganje u posao).

CIJENA?

Za prvu grupu polaznika radionice sve dobivate za cijenu od 290 KM plus PDV po polazniku. Uplata avansno, pri čemu će se brojati oni učesnici koji prvi uplate iznos.

Uobičajena cijena trodnevne radionice 290 KM, cijena FISKUS certifikata (tko uspije položiti ispit) 200 KM. Gratis korištenje INFOSplus programa za 12 mjeseci (vrijednost korištenja 590 KM), bilo za sebe, bilo za firmu u koju se uposlite. Ukupna vrijednost radionice 1080 KM.  

Svi zainteresirani mogu se čim prije prijaviti preko linka. BROJ MJESTA STROGO OGRANIČEN.

infos logo2

infos logo2

INFOS je software koji je namjenjen da ubrza i olakša poslovanje. Nakon instalacije na računar, Vi počinjete dobivati sasvim drugačiji pogled na Vaše poslovanje!

infos logo2

FISKUS d.o.o.

Bana Josipa Jelačića 39/2

71250 Kiseljak

tel/fax: +387 (0)30 874 351

info@fiskus.ba

+387 (0) 65 671 012